• slidebg1
  วิสัยทัศน์

  "เป็นโรงพยาบาลของประชาชนที่เป็นเลิศทางการแพทย์แบบครบวงจรภายในปี 2568"
  พันธกิจ

  นโยบายผู้อำนวยการ

  "สามัคคี มีใจบริการ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง"
 • slidebg1
  ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
  ปลอดภัย พึงพอใจ มีมาตรฐาน
 • slidebg1
  ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
  สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
  ทำความสะอาดหรือล้างมือบ่อยๆ
  งดเดินทาง หยุดอยู่บ้าน ลดการระบาดของเชื้อโรค
  ร่วมมือร่วมใจ ห่างไกล COVID-19
 • slidebg1
  Line official Uthong Hospital
  เพิ่มเพื่อนได้แล้ววันนี้ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารในโรงพยาบาลอู่ทอง
  แสกนเพื่อเพิ่มเพื่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของโรงพยาบาลอู่ทอง

(9 ธันวาคม 2563) โรงพยาบาลอู่ทอง จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการปลูกสมุนไพรสำหรับเกษตรกรรายใหม่

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์และปรับปรุงระบบถ่ายเทอากาศ เพื่อใช้ในคลินิกทันตกรรม

ประกาศข่าว

โรงพยาบาลอู่ทอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุชันสูตร 1รายการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี e-bidding.pdf

วันที่ประกาศ: 2022-05-05


ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

e-bidding.pdf

วันที่ประกาศ: 2022-04-20


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 10 รายการ.pdf

วันที่ประกาศ: 2022-03-11


ยกเลิกประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ยกเลิกประกาศผู้ชนะ.pdf

วันที่ประกาศ: 2022-03-11


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ประกาศ: 2022-02-15


ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน.pdf

วันที่ประกาศ: 2021-10-20


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน พ.ข.ร.รับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 หลัง และโรงจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

วันที่ประกาศ: 2021-07-27


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน พขร.รับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 หลัง และโรงจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน พขร.รับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน และโรงจอดรถรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน.pdf

วันที่ประกาศ: 2021-07-05


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ สำหรับแบบเลขที่ 2731 (30 เตียง) หรือแบบใกล้เคียง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

วันที่ประกาศ: 2021-06-11


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564.pdf

วันที่ประกาศ: 2021-06-10


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

งบเงินกู้ฉุกเฉิน โควิด-19 ปี 64.pdf

วันที่ประกาศ: 2021-04-16


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ่จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ.pdf

วันที่ประกาศ: 2021-04-02


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ AI ช่วยแพทย์และพยาบาลช่วงโควิด-19

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ AI ช่วยแพทย์และพยาบาลช่วงโควิด19.pdf

วันที่ประกาศ: 2021-03-23


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ.pdf

วันที่ประกาศ: 2021-03-17


ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf

วันที่ประกาศ: 2021-03-10


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf

วันที่ประกาศ: 2021-03-09


8.รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

สชร.1 กพ.64.pdf

วันที่ประกาศ: 2021-03-04


ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ AI ช่วยแพทย์และพยาบาลช่วงโควิด-19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ AI ช่วยแพทย์และพยาบาลช่วงโควิด-19.pdf

วันที่ประกาศ: 2021-02-25


ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อหุ่นยนต์ AI ช่วยแพทย์และพยาบาลช่วงโควิด-19

ประกาศร่างประกวดราคา

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อหุ่นยนต์ AI.pdf

วันที่ประกาศ: 2021-02-11


ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) จำนวน ๑๘ เครื่อง

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกวดราคาเช่าเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ.pdf

วันที่ประกาศ: 2021-01-12


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf

วันที่ประกาศ: 2021-01-11


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ่จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศผู้ชนะ.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-12-02


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ จำนวน 4 รายการ.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-11-02


ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศร่างประกวดราคา.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-10-27


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-10-21


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-10-19


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1คัน (งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศผู้ชนะ รถบรรทุกดีเซล.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-09-22


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 15 เครื่อง(งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ2563)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศผู้ชนะ เครื่องปรับอากาศ15เครื่อง 70%ระดับหน่วยบริการ ปีงบ2563.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-08-13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน รถตู้พยาบาล(งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 20 ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคารถตู้พยาบาล ร้อยละ20 ปีงบ63.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-08-13


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน รถตู้พยาบาล(งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถตู้พยาบาล ร้อยละ70 ปีงบ63.pdf

วันที่ประกาศ: 2020-08-13


ข้อมูลทั่วไป

ทำความรู้จักกับโรงพยาบาลอู่ทองประวัติ

ประวัติของโรงพยาบาลอู่ทอง ตั้งแต่ได้รับบริจาคที่ดิน รวมถึงการได้รับบริจาคต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม..

อาณาเขต

อาณาเขตของอำเภออู่ทอง

คลิ๊กเพื่ออ่านเพิ่มเติม..

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของอำเภออู่ทอง

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ..

ขอบเขตบริการ

ขอบเขตบริการของโรงพยาบาลอู่ทอง

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ..

บริการ

บริการต่างๆ ของโรงพยาบาลอู่ทอง

ตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบสิทธิ์การรับบริการในเครือข่าย

ตรวจรักษา

เข้ารับบริการตรวจรักษาตามนโยบายรัฐบาล

รับ-ส่งต่อผู้ป่วย

บริการรับ-ส่งผู้ป่วยทั้งกรณีฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน

ให้คำปรึกษา

ให้บริการคำปรึกษาต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการอุปกรณ์

ห้องพักพิเศษ

บริการห้องพักพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการดูแลแบบพิเศษ

ตรวจสุขภาพประจำปี

บริการตรวจสุขภาพประจำปี

ออกตรวจถึงบ้าน

บริการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยถึงที่บ้าน

สปา

บริการนวดสปา นวดน้ำมัน อบตัว เพื่อสุขภาพ

บริการอื่นๆ อีกมากมาย

สามารถเข้ารับบริการหรือสอบถามได้ที่โรงพยาบาลอู่ทอง

ผู้บริหาร

ผู้บริหารของโรงพยาบาลอู่ทอง

แพทย์หญิงสมพิศ จำปาเงิน

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง

แพทย์หญิงบุษบง อารยะปราการ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง

แพทย์หญิงรัตนา นิลเพชร์พลอย

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง

นางสาวมณีรัตน์ ทองดีพันธ์

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นายวีระชัย แสวงหา

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายวิระศักดิ์ อารมณ์สวะ

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ทันตแพทย์หญิงเลิศพร เรืองสุขอุดม

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

เภสัชกรหญิงฉวีวรรณ ม่วงน้อย

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

นางปาริชาติ รักสุข

ตำแหน่ง โภชนากรชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์

นายธีรยุทธ โพธิกุล

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

นายวีระชัย แสวงหา

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

นางสาวผาสุข กัลย์จารึก

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นางสาวรัญชน์ลภัส บุญบำรุง

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

นางสาวดลิชา ชั่งสิริพร

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

นโยบายของผู้บริหาร

นโยบายของผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กำหนดคุณค่าหลัก (Core Value) ของบุคลากรในวงการ
สธ. 4 ประการ หรือ MOPH ซึ่งประกอบด้วย


M

Mastery หรือเป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

O

Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P

People centered หรือใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

H

Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

ปีงบประมาณ 2565

pic not found
pic not found

ภาพประทับใจ

รวมภาพต่างๆ ที่น่าประทับใจในโรงพยาบาลอู่ทอง

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (2018-06-07)


ทำบุญวันวิสาขบูชา ณ.วัดเขากำแพง (2018-05-29)


ทำบุญวันสงกรานต์ โรงพยาบาลอู่ทอง (2018-04-18)


รณรงค์ต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น (2018-01-19)


วินัยเจ้าหน้าที่

วินัยของข้าราชการ โรงพยาบาลอู่ทอง

การแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลอู่ทอง และยาสมุนไพรที่ผลิตในโรงพยาบาล

ต้นแบบแพทย์แผนไทย...อู่สมุนไพรที่อู่ทอง

เรื่องเล่าต้นแบบ สารคดีชุด พื่นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย

Web Application

ซอฟต์แวร์เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

<

Integrity and transparency assessment

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565
ติดต่อโรงพยาบาล

แผนที่สถานที่ตั้งโรงพยาบาลอู่ทอง

220 ม.15 ถ.มาลัยแมน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

035-565470

035-565440,035-551422

ข้อร้องเรียน ติชม หรือ ข้อเสนอแนะ

โรงพยาบาลอู่ทอง

หากระบุเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถส่งข้อร้องเรียนได้